Flightradars.online

Flightradars.online

Privacybeleid


De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Privacyverklaring

Algemene opmerking

Identificatie van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is: Martin Mrosek, Bruktererhang 19, 45277 Essen. De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, contactgegevens, enz.).

Gegevensverwerking op Flightradars.online

a) Persoonsgegevens – verstrekking en gevolgen van niet-verstrekking

U bent als natuurlijke persoon niet verplicht om “persoonlijke” gegevens te verstrekken zonder uw toestemming. Flightradars.online verzamelt geen persoonlijke gegevens van u. Met uitzondering van het contactformulier, dat voor u beschikbaar wordt gesteld om uw persoonlijke belangen te behartigen, mocht u contact met ons opnemen. De ingebedde vliegtuigradar van Radarbox24.com verzamelt ook automatisch geen persoonlijke gegevens van u. Radarbox vraagt alleen om persoonlijke gegevens op uw verzoek, bijvoorbeeld als u duidelijk uit interesse een lidmaatschap bij Radarbox24.com wilt afsluiten. Een dergelijk lidmaatschap is gebaseerd op een uitbreiding van de aangeboden dienst tegen betaling en op vrijwillige basis. Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens heeft geen invloed op de dienst die wij aan u leveren, aangezien wij deze gegevens niet nodig hebben voor de werking van Flightradars.online.

b) Welke andere gegevens worden verzameld en opgeslagen?

Flightradars.online verzamelt en bewaart informatie uitsluitend in server-logbestanden om de optimale werking van deze website te waarborgen. De volgende informatie helpt ons bij het oplossen van fouten, optimaliseren en leveren van onze diensten.

IP-adres (gekort – geanonimiseerd), d.w.z. de server kort automatisch de laatste twee cijfers van alle IP-adressen die toegang hebben tot Flightradars.online.

Datum en tijdstip van het verzoek

Welk document/pagina wordt aangevraagd of geopend

Welke browser wordt gebruikt, bijvoorbeeld Safari/Firefox/Chrome

Welk besturingssysteem met versienummer wordt gebruikt, bijvoorbeeld Windows 10

Flightradars.online bewaart deze gegevens in het server-logbestand gedurende 90 dagen vanaf de eerste toegang, waarna de server-logbestanden automatisch worden verwijderd.

c) Wie kan er nog meer toegang hebben tot deze gegevens?

De hostingprovider van deze site, die regelmatig zijn servers onderhoudt. Maar ook back-ups voor Flightradars.online zou kunnen maken, heeft onder bepaalde omstandigheden toegang tot de server-logbestanden of persoonlijke gegevens. De hostingprovider heeft geen eigen doelen bij het omgaan met deze gegevens. De hostingprovider werkt alleen in opdracht en volgens instructies van Flightradars.online. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als Flightradars.online ooit persoonlijke gegevens van u zou moeten verkrijgen, bijvoorbeeld via het contactformulier via e-mail, en vraagt het hostingbedrijf om een back-up van deze website te maken, inclusief server-logbestanden en e-mailinbox.

Opmerking over de vliegtuigradar op Flightradars.online

Aangezien dit een “ingebedde” vliegtuigradar is, kunt u bij de provider Radarbox24.com ook uw privacygegevens opvragen en ervoor zorgen dat onze dienstverlening in verband met Radarbox24 in overeenstemming is met de wet en veilig is. Mochten er in de toekomst wijzigingen optreden die de bescherming en wettigheid van uw gegevensbescherming schenden, dan zullen wij altijd proberen oplossingen te bieden en deze hier te vermelden. Of we kunnen de dienstverlening beperken.

“Ingebed” betekent dat Flightradars.online de inhoud van een andere site op zijn eigen pagina implementeert en weergeeft.

Verplichte informatie

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zijn sommige gegevensverwerkingshandelingen mogelijk. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de intrekking. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht op klagen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit In geval van schendingen van de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link geeft een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan uzelf of aan derden te laten overdragen. De gegevens worden verstrekt in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering U heeft te allen tijde binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, hun ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden vermeld in het colofon.

SSL- of TLS-codering Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen die u ons als exploitant van de site stuurt, gebruikt onze website SSL- of TLS-codering. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de “https://” adresbalk van uw browser en aan het slotpictogram in de browserbalk.

Server logbestanden In server logbestanden verzamelt en slaat de provider van de website automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons stuurt. Dit zijn:

Type browser en browserversie

Gebruikt besturingssysteem

Tijd van het serververzoek

IP-adres (geanonimiseerd)

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat om een overeenkomst uit te voeren of precontractuele maatregelen te nemen.

Contactformulier De gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw verzoek te verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming. De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het contactformulier gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6, lid 1, onder a), van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail is voldoende voor de intrekking. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast. Gegevens die via het contactformulier zijn verzonden, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of er geen wettelijke verplichting meer is om de gegevens op te slaan. Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

YouTube Voor het integreren en weergeven van videomateriaal maakt onze website gebruik van plug-ins van YouTube. De aanbieder van het videoplatform is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. Bij het oproepen van een pagina met een geïntegreerde YouTube-plug-in wordt een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierdoor weet YouTube welke van onze pagina’s u heeft bezocht. YouTube kan uw surfgedrag direct toewijzen aan uw persoonlijke profiel als u bent ingelogd op uw YouTube-account. Door vooraf uit te loggen heeft u de mogelijkheid om dit te voorkomen. Het gebruik van YouTube is in ons belang om onze online aanbiedingen aantrekkelijk te presenteren. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Sommige cookies zijn “sessiecookies”. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven op uw apparaat totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Met een modern webbrowser kunt u het instellen van cookies bewaken, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd bij het sluiten van het programma. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. Het instellen van cookies die nodig zijn voor elektronische communicatie of voor het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagen) gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als exploitant van deze website hebben wij een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en soepele levering van onze diensten. Voor zover andere cookies (bijv. voor analysefuncties) worden ingesteld, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

Google Analytics Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider van de webanalysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en die analyse van websitegebruik mogelijk maken. Informatie die door middel van een cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website, wordt naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal in de Verenigde Staten. Het instellen van Google Analytics-cookies gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als exploitant van deze website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om ons webaanbod en, indien nodig, ook onze advertenties te optimaliseren. IP-anonimisering Wij hebben Google Analytics in combinatie met de functie IP-anonimisering in gebruik. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte inkort voordat het naar de VS wordt verzonden. Er zijn echter uitzonderingsgevallen waarin Google het volledige IP-adres naar een server in de VS stuurt en het daar inkort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over website-activiteiten op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Er wordt geen samenvoeging gemaakt van het IP-adres dat door Google Analytics wordt verzonden met andere gegevens van Google. Browser-plug-in Het instellen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen echter beperkt zijn als gevolg hiervan. Evenzo kunt u voorkomen dat Google gegevens verzamelt over uw gebruik van de website, inclusief uw IP-adres, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Bezwaar tegen gegevensverzameling U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics uitschakelen. Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Browser-plug-in voor Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Verwerking in opdracht Om te voldoen aan alle wettelijke privacyvereisten, hebben we een verwerkingsopdracht gesloten met Google.

Demografische kenmerken in Google Analytics Onze website maakt gebruik van de “demografische kenmerken” functie van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google en bezoekersgegevens van derden. Een toewijzing van de gegevens aan een specifieke persoon is niet mogelijk. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door de gegevensverzameling door Google Analytics in het algemeen te verbieden, zoals beschreven onder “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Amazon Partnerprogramma Als exploitant van deze website nemen wij deel aan het Amazon EU-partnerprogramma. Op onze pagina’s zijn advertenties van Amazon en de links naar Amazon opgenomen om geld te verdienen via advertentievergoedingen. Amazon-cookies worden gebruikt, waardoor Amazon kan herkennen dat u op een partnerlink op onze website heeft geklikt. De opslag van “Amazon-cookies” gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als exploitant van deze website hebben wij hierbij een legitiem belang, aangezien alleen door middel van de cookies de hoogte van de advertentievergoeding kan worden bepaald. Informatie over het gebruik van gegevens door Amazon is te vinden in het privacybeleid van Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201909010&ref_=footer_privacy

Google AdSense Onze website maakt gebruik van Google AdSense. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google AdSense gebruikt “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Google AdSense gebruikt ook zogenaamde webbakens (onzichtbare afbeeldingen). Deze webbakens kunnen worden gebruikt om informatie, zoals bezoekersverkeer op deze pagina’s, te evalueren. De informatie die door cookies en webbakens wordt gegenereerd over het gebruik van deze website en de bezorging van advertenties wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze serverlocatie is gelegen in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden doorgeven indien dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet samenvoegen met andere gegevens die door Google zijn opgeslagen. Het instellen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen echter beperkt zijn als gevolg hiervan. Door het gebruik van onze website stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven genoemde doel.

Yandex Advertising Network

Onze website maakt gebruik van Yandex Advertising Network. De provider is YANDEX LLC, 16 Lva Tolstogo St., Moskou 119021, Rusland. Yandex Advertising Network wordt gebruikt om advertenties te integreren en plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die je webbrowser op je apparaat opslaat om het gebruik van de website te analyseren. Yandex Advertising Network maakt ook gebruik van webbakens. Web beacons zijn onzichtbare afbeeldingen waarmee we het bezoekersverkeer op onze website kunnen analyseren. Informatie gegenereerd door cookies en web beacons wordt doorgestuurd naar Yandex servers en daar opgeslagen. De servers bevinden zich in de Russische Federatie. Yandex kan deze informatie doorgeven aan contractuele partners. De opslag van Yandex cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze advertenties te optimaliseren. Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken en voorkomen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Yandex op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie over het privacybeleid van Yandex Advertising Network: https://yandex.com/legal/confidential/