Flightradars.online

Flightradars.online

Juridische kennisgeving

Volgens § 5 TMG:

Exploitant van het portaal
MTM-marketing

Martin Mrosek
Bruktererhang 19

45277, Essen

Duitsland

BTW-nummer

Btw-identificatienummer overeenkomstig artikel 27 a van de wet op de omzetbelasting:
DE (3)13 729 250

E-mailadres voor contact: Info [at] flightradars [dot] online

Telefoon: [+49] 176 43537-798

Opmerking over contactgegevens:

U kunt alleen contact opnemen met de hier verstrekte contactgegevens als u relevante zorgen heeft met betrekking tot de producten of diensten die worden aangeboden door de exploitant van deze website. Hieronder valt ook een zakelijk belang.

Bij oneigenlijk gebruik (misbruik) van de hier verstrekte contactgegevens is de exploitant van deze website voornemens juridische stappen te ondernemen. Ook is het niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming van de exploitant door te geven of te verwerken.

Er is sprake van misbruik wanneer de exploitant schade ondervindt door het gebruik van de contactgegevens door derden.

Verwijzing naar EU-geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr
Ons e-mailadres vindt u hierboven in de juridische kennisgeving.

Bronnen voor de gebruikte afbeeldingen en grafieken:

Pixabay.com

Vrijwaring:
Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met grote zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhoud juist, volledig of actueel is. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetten in overeenstemming met artikel 7, lid 1 TMG. Volgens paragrafen 8 tot en met 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie in overeenstemming met de algemene wetgeving blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennisname van een specifieke rechtsovertreding. Als wij kennis krijgen van overeenkomstige wettelijke overtredingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Voor deze externe inhoud kunnen wij daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet zichtbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter zonder concreet bewijs van een wettelijke overtreding onredelijk. Als wij kennis krijgen van wettelijke overtredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

auteursrechten

De inhoud en werken op deze pagina’s, gemaakt door de exploitanten van de site, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Als de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij kennis krijgen van juridische overtredingen, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.